Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Μια Μέρα στην Κατασκήνωση

Ενημερωτικό Δελτίο

Φωτογραφίες

Επιστολή Προς Διευθυντές

Επιστολή Προς Γονείς

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου έχει προχωρήσει στην ηλεκτρονική έκδοση νέου Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο διαβιβάζεται για ενημέρωση.

Σε αυτό περιλαμβάνεται  και το έργο αναβάθμισης του Κατασκηνωτικού χώρου Πλατρών «Πολύκαρπος Βλάχος» ως ακόμη ένα έργο «καλή πρακτική».

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2024
Δήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσία στην παιδική Κατασκήνωση Πλατρών «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ» 2024
  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής: 24/05/2024.
  • Καμία εκπρόθεσμη και ελλιπής αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.
  • Θα προτιμώνται άτομα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις / που δε θα συνοδεύονται από παιδιά.
  • Παρακαλούμε όπως προσκομιστεί μαζί με την αίτηση το πιστοποιητικό περί της πρόληψης και της καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (προμηθεύεται από αστυνομικό τμήμα και είναι δωρεάν).