Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού

ΜΕΛΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΜΕΛΗ

Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης και επαρχίας ΛΕΜΕΣΟΥ, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συνδέσμου Γονέων βάση των Νόμων και Κανονισμών Περί Συνδέσμου Γονέων του 1992 έως 1997, και αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση προς τη γραμματεία της Ομοσπονδίας, που να συνοδεύεται με το δικαίωμα εγγραφής, όπως τούτο καθορίζεται στο καταστατικό της Ομοσπονδίας. Πιο κάτω θα βρείτε την λίστα-κατάσταση όλων των μελών της Ομοσπονδίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σε όλες τις Επιτροπές είναι μέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.

I) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Οικονομικών εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των Οικονομικών της Ομοσπονδίας και προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους. 

II) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή αυτή χειρίζεται θέματα παιδείας τα οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Παιδείας, θέματα εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, Αθλητικά θέματα και διαμορφώνει απόψεις στα εκπαιδευτικά θέματα, οι οποίες μεταφέρονται στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία. Επίσης, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, γι’ αυτό μέσα από την επικοινωνία με τους Συνδέσμους Γονέων μαζεύει τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και τα μεταφέρει στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία ή/και στους αρμόδιους στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

III) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, Αιμοδοσία, Εκδήλωση προς τιμή των Αποχωρούντων Εκπαιδευτικών, Καρναβαλίστικο Χορό και Εκπαιδευτικά Συνέδρια και Διαλέξεις.

IV) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Η επιτροπή αυτή έχει σαν στόχο την ασφάλεια και υγεία των παιδιών μέσα στο σχολείο, καθώς και την προσφορά βοήθειας στους Συνδέσμους Γονέων για επίλυση υλικοτεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Με τη συγκρότηση της Επιτροπής αποστέλλεται επιστολή στους Συνδέσμους Γονέων και ζητείται η καταγραφή και αποστολή των προβλημάτων αυτών στην Ομοσπονδία.  Τα προβλήματα αυτά αξιολογούνται και προωθούνται προς επίλυση.

V) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΛΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ & ΕΛΛΑΔΟΣ

Πλατρών: Αντικείμενο της Επιτροπής Κατασκηνώσεων είναι η οργάνωση  και ο συντονισμός λειτουργίας της Κατασκήνωσης ώστε να είναι έτοιμη να λειτουργήσει τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κατασκήνωση αυτή λειτουργεί πέραν των είκοσι χρόνων με βάση τον εθελοντισμό. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής αναλαμβάνουν το οργανωτικό αλλά και λειτουργικό πρόγραμμα της Κατασκήνωσης. Η διαδικασία, ξεκινά από την αμέσως επόμενη μέρα της εκλογής της νέας Γραμματείας με επίσκεψη στον χώρο και καταγραφή των προβλημάτων της Κατασκήνωσης. Ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια που έχουμε προχωρούμε στην επίλυση αλλά και αναβάθμισή της. Αρχίζουν οι επαφές με όλους τους πιθανούς προμηθευτές μας. Αρχές Φεβρουαρίου ετοιμάζονται και αποστέλλονται τα έντυπα των Κατασκηνώσεων στα σχολεία. Τα έντυπα αυτά απευθύνονται στους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ’ τάξεων. Από κάθε σχολείο έχουν δικαίωμα συμμετοχής το 30% των μαθητών των Ε΄ και ΣΤ’ με προτεραιότητα τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης.  Αποστέλλονται επίσης έντυπα στους δασκάλους για να δηλώσουν συμμετοχή σαν αρχηγοί ή ομαδάρχες, οι οποίοι θα επιθυμούν να στελεχώσουν την κατασκήνωση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ενώ ότι αφορά τις ανάγκες της κατασκήνωσης αναλαμβάνει ο Συντονιστής της Επιτροπής Κατασκήνωσης με όλη την ομάδα του. Υπάρχουν οι επιστάτριες-βοηθοί κουζίνας, καθώς επίσης και ο μάγειρας με τη βοηθό του, οι οποίοι κάθε σεζόν δύναται να αλλάξουν. Οι αρχηγοί και οι ομαδάρχες όπως και ο Ομόσπονδος αλλάζουν κάθε κατασκηνωτική σειρά.

Ελλάδος: Η επιτροπή αυτή οργανώνει τη διαδικασία συμμετοχής παιδιών της ΣΤ΄ τάξης και Α΄ Γυμνασίου στις κατασκηνώσεις Ελλάδος. Αποστέλλονται έντυπα στα σχολεία με τα οποία ενημερώνονται και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, από τους οποίους ζητείται και η δική τους  βοήθεια ώστε να δοθούν στα παιδιά των σχολείων τους και να έχουμε δηλώσεις. (Η Επιτροπή αυτή είναι σε αδράνεια τα τελευταία χρόνια).

VI) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ

Είναι η επιτροπή που έχει την ευθύνη να ανταποκριθεί στα Μέσα Ενημέρωσης.

VII) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΩΝ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Χειρίζεται ότι αφορά εκπαιδευτικά και λειτουργικά θέματα των Ενιαίων και Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων. 

VIII) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Επιτροπή Ιστοσελίδας αναλαμβάνει τη συντήρηση και ενημέρωση της Ιστοσελίδας και του Facebook της Ομοσπονδίας.

IX) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Μελετά επιστολές που φθάνουν στην Ομοσπονδία και ζητούν οικονομική στήριξη μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και αποφασίζει αν πρέπει να δοθεί και το ποσό το οποίο θα πρέπει να δοθεί.

X) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Επεξεργάζεται θέματα που άπτονται στην ενημέρωση του καταστατικού ή και με την τροποποίησή του μετά από εισηγήσεις των μελών της.